Joko

# Czy stale musisz udowadniać rację bycia Menadżerką ?

udowadnianie

Otóż owszem są momenty, kiedy dobrze by było się bardzo sprężyć. Oczywiście zamiast katowania się myśleniem, że musisz udowodnić rację bycia na stanowisku Menadżerki, proponuję stworzenie sobie konkretnego planu. Kojarzysz pierwsze tygodnie w szkole ? Albo pierwsze 100 dni nowego Prezesa ?

W szkole, kiedy miałaś  do czynienia z nową klasą, nowymi nauczycielami, to Twoje postawa, aktywność miały ogromne znaczenie dla tego, jak w kolejnym okresie będziesz postrzegana. Tak samo jest prawdopodobnie w większości z Prezesami, Prezydentami, tylko w innym wymiarze oczywiście.

To jest czas na Twoje aktywne, kreatywne działanie. Przedstawienie innowacyjnych pomysłów (co nie powinno być trudne w nowym miejscu, bez obciążeń historycznych), słuchanie aktywnie potrzeb, rozmawianie z każdym człowiekiem napotkanym w firmie, organizowanie i branie udziału, a wręcz nadawanie tonu dyskusjom, efektywne działanie.

W tym okresie dużo się dowiadujesz o nowym miejscu, nieformalnych strukturach lobbingowo-decyzyjnych (takie też często funkcjonują), kto jest Twój, kto obserwuje z dystansem, kto „bije pianę”, kto „lubi Cię dla interesu”, a kto jest przeciw Tobie.

To jest moment na modelowanie zachowań i relacji z Tobą. Oznajmiania, czego oczekujesz i co dajesz. Bycia widoczną, słyszaną, słuchającą, mówiącą. Weryfikacji strategii firmy i projektów dla Ciebie. Nie rzucaj się na wszystko, do czego Ciebie zapraszają. Rekomenduję ustawić sobie kryteria wyboru.

Te pierwsze 100 dni jest też ustawieniem wszelkich relacji, sposobu delegowania i egzekwowania, wplatając w to własne warunki. Układania się z osobami decyzyjnymi, tymi formalnie i nieformalnie. Wyłapywania „pereł”, które były odstawione na boczny tor. Stawiania granic w szacunku do siebie i innych. Tworzenia zespołu, który będzie partnerem na kolejne okresy.

Jeśli Ty nie zarządzisz tymi pierwszymi 100 dniami na swoich warunkach, to inni zrobią to za Ciebie. Później będzie to znacznie trudniejsze i czasochłonne, lub czasami niemożliwe.

To „pierwsze wrażenie” trochę wydłużone, chcesz czy nie, tworzy w głowach innych obraz, jak będziesz postrzegana, jakie będzie nastawienie do Ciebie i jaka będzie Twoja przyszłość w tym miejscu.

No i ważna kwestia. Jeśli masz nad sobą przełożonego, to w tym czasie, dobrze by było rozpoznać jego styl, potrzeby, nie czekać, aż sam objawi chęć, być proaktywną, organizować spotkania z nim 1:1.

Nie twierdzę, że po 100 dniach masz osiąść na laurach, jednak pewne relacje, procesy, wizerunek już raczej powinny być ułożone. Ludzie raczej sami zaczną do Ciebie przychodzić, bo już Cię trochę poznali, wyrobili zdanie o Tobie.

No i nie zapominaj o tym, że próba menadżerska jest za każdym razem w sytuacjach granicznych, konfliktowych, kryzysowych. Jeśli masz to na co dzień, to zastanów się dobrze, czy chcesz tam być, albo czy to nie jest subiektywny odbiór normalnych sytuacji jak w/w.

Poza tym pozostają Ci wypracowane kryteria podejmowania decyzji, partnerski zespół, odpowiednie relacje, odwaga, nastawienie i postawa z tych pierwszych 100 dni.

Ze względu na duży wysiłek, pamiętaj o czasie niezbędnym na odnawianie energii. Będzie Ci bardzo potrzebna.

Jeśli chcesz, abym coś na ten temat napisała, to napisz w komentarzu, proszę.

Uściski i powodzenia.

Joanna

 

# Czy stale musisz udowadniać rację bycia Menadżerką ? Read More »

# Emocje mają w garści Ciebie, czy odwrotnie ?

emocje

Wprawdzie już wiele lat minęło od mojej lektury „Inteligencja Emocjonalna” Daniela Golemana, ale im więcej rozglądam się dookoła, szczególnie w obecnej sytuacji na świecie, tym bardziej myślę, że jest ona aktualna jak nigdy
Książka jest skierowana do każdego, ale opisane w niej kwestie są jak najbardziej adekwatne do zastosowania przez Menadżerki w korporacjach i na co dzień. Inspirująca lektura, i, co najważniejsze, porządkująca myślenie o o sobie i innych, a także wskazująca co jest potrzebne by móc być spokojnym, zrównoważonym,  łątwiej zarządzać sobą, a przez to relacjami z innymi bez względu na szczebel zarządzania. W książce są odpowiedzi między innymi odnośnie do : Po co nam emocje i jaki jest wpływ ewolucji mózgu na to jak dzisiaj reagujemy, o menedżerze emocji.

Na Inteligencję Emocjonalną składają się 3 rodzaje kompetencji :

I. Kompetencje psychologiczne (relacje z samym sobą)

Samoświadomość : umiejętność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, wiedza o własnych uczuciach, wartościach, preferencjach, możliwościach i ocenach intuicyjnych, czyli świadomość emocjonalna.

Samoocena : poczucie własnej wartości, wiara we własne siły, świadomość swoich możliwości, umiejętności oraz swoich ograniczeń; umiejętność doświadczania własnej osoby niezależnie od sądów innych ludzi.

Samokontrola lub Samoregulacja : zdolność świadomego reagowania na bodźce zewnętrzne i kontrolowania własnych stanów emocjonalnych; umiejętność radzenia sobie ze stresem, kształtowania własnych emocji zgodnie z samym sobą, z własnymi normami, zasadami oraz wyznawanymi wartościami.

II. Kompetencje społeczne (relacje z innymi)

Empatia : umiejętność doświadczania stanów emocjonalnych innych, uświadamianie sobie uczuć, potrzeb i wartości wyznawanych przez innych, czyli rozumienie innych, wrażliwość na odczucia innych; postawa nastawiona na pomaganie i wspieranie innych osób; zdolność odczuwania i rozumienia relacji społecznych.

Asertywność : posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie, otwarte wyrażanie emocjipostaw oraz wyznawanych wartości w granicach nie naruszających praw i psychicznego terytorium innych osób; zdolność obrony własnych praw w sytuacjach społecznych w bez naruszania praw innych osób do ich obrony.

Perswazja : umiejętność wzbudzania u innych pożądanych zachowań i reakcji, czyli wpływania na innych; umiejętność pozyskiwania innych na rzecz porozumienia, zdolność łagodzenia konfliktów.

Przywództwo : zdolność tworzenia wizji i pobudzania ludzkiej motywacji do jej realizacji; zdolność zjednywania sobie zwolenników.

Współpraca : zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

III Kompetencje działania – (nasz stosunek do zadań, wyzwań i działań)

Motywacja : własne zaangażowanie, skłonności emocjonalne, które prowadzą do nowych celów lub ułatwiają ich osiągnięcie, czyli dążenie do osiągnięć, inicjatywa i optymizm.

Zdolności adaptacyjne : umiejętność panowania nad swoimi stanami wewnętrznymi; zdolność radzenia sobie w zmieniającym się środowisku, elastyczność w dostosowywaniu się do zmian w otoczeniu, zdolność działania i podejmowania decyzji pod wpływem stresu.

Sumienność : zdolność przyjmowania odpowiedzialności za zadania i ich wykonywanie; umiejętność czerpania zadowolenia z wykonywanych obowiązków; konsekwencja w działaniu, w zgodzie z przyjętymi przez siebie standardami.

Zrób sobie test, jak to jest u Ciebie. Na interesujący Cię rodzaj kompetencji odpowiedż sobie na pytanie : Na ile dzisiaj wykazuje realizuję w praktyce tej kompetencji IE w skali od 0 do 3, gdzie dla
0- nie
1 – tak, ale w niewielkim stopniu
2 – tak, ale nie do końca
3 – tak, zupełnie

Przeanalizuj swoje wyniki i zastanów się, które elementy poszczególnych kompetencji wymagają pracy. Postanów, czy i jak się nimi zajmiesz, aby „mieć swoje emocje w garści. Książka, zbadanie siebie i praca ze sobą w oparciu i coaching,  zmieniły moją perspektywę in plus. Mam nadzieję, że tak też może zadziać się u Ciebie.

# Emocje mają w garści Ciebie, czy odwrotnie ? Read More »

# Sztuka zadawania pytań

sztuka zadawania pytań

Szczególnie w naszej kulturze, w której za rozsądnego, człowieka często niestety jeszcze, uważa się raczej kogoś, kto zna odpowiedzi, niż tego, kto zadaje pytania. Stąd pokutuje jeszcze tak częste unikanie zadawania pytań innym. A jeśli już są zadane, to często zamykają, oceniają.
Obserwuje częste wygłaszane za pomocą różnych mniej lub bardziej zawoalowanych zdań przekonanie, że pyta głupi, a mądry wie.

Doświadczenie pokazuje jak ogromne znaczenie mają odpowiednie pytania, i że raczej często są przejawem dojrzałości, a nie braku kompetencji.
Odpowiednie pytania często są dźwignią wielkich i mniejszych zmian trajektorii życia, biznesu, kariery na lepsze.

Sztuka zadawania odpowiednich pytań, w odpowiednim kontekście i czasie, buduje relacje z innymi, pozwala stawiać czoła problemom/trudnościom, podejmować decyzje i dokonywać najlepszych wyborów oraz uczyć i rozwijać. Pozwala też rozpoznawać problemy czy potrzeby i dostarczać ich rozwiązania czy to w postaci sukcesu projektu czy sprzedaży w biznesie. Niby to jasne i oczywiste, ale przejście z trybu MÓWIĘ na tryb PYTAM i SŁUCHAM to chyba jedna z trudniejszych zmian w nawykach, szczególnie w naszej kulturze. Natomiast sztuka ta w dzisiejszym świecie, jest jednak niezbędna w byciu skutecznym, kimkolwiek się jest.

# Sztuka zadawania pytań Read More »

Scroll to Top