# Nie musisz iść do pracy.

nie musisz pracować_rys

Praca zdalna wpłynęła na to, że pracuje się dłużej, pracy jest więcej i przestaje ona przynosić satysfakcję. Uciążliwe są ciągły czas pracy, dodatkowe obowiązki i poczucie ciągłej aktywności i dostępności. Wydłużony czas zabiera możliwość właściwej regeneracji i „odseparowania się” od pracy.
Brak czasu na urlop, presja wykonywania większej liczby zadań oraz rozwijający się tryb pracy „always on” wpływają na rozwój wypalenia zawodowego.
Często pracownicy poświęcają pracy więcej godzin, niż w biurze. Są przemęczeni i mają poczucie, że skoro teraz biuro jest w mieszkaniu, to są zobowiązani pracować do późna.

Niektóre menadżerki jeszcze przed pandemią miały poczucie, że muszą starać się 3 x bardziej, więc w obecnej sytuacji mogą czuć ogromne przytłoczenie. Izolacja to także brak spotkań towarzyskich i co za tym idzie często spadek nastroju.
Pandemia wywarła ogromny wpływ na kondycję psychiczną i fizyczną ludzi, powodując stres, przytłoczenie, niepokój.

Problem jest tu i teraz i może być potrzebne profesjonalne wsparcie ekspertów, w obecnej sytuacji często na własną rękę.
Obserwujcie się uważnie. Wypalenie zawodowe jest długotrwałe i prowadzi do uczucia całkowitego wyczerpania. Wcześniejsze obowiązki stają się ciężkie do realizacji. Trudniej funkcjonuje się w życiu.

# Nie musisz iść do pracy. Read More »