satysfakcja

# Gdzie znajduje się satysfakcja?

Zazwyczaj myślimy o stresie negatywnie. Jednak Hans Seyle,

badacz, który wprowadził pojęcie „stresu” do języka, podzielił

stres na pozytywny – „eustres” i negatywny – „dystres”.


Eustres sprawia, że wstajemy rano z łóżka i wykonujemy

zadania na czas, płacimy ratę kredytową. Bez tego rodzaju

stresu nie podejmowalibyśmy prób realizacji własnego

potencjału.


Dystres ma charakter niszczycielski i patologiczny.


Ludzie niezwykle ambitni radzą sobie z dużą ilością obu

rodzajów stresu. Ważne, żeby umieli znaleźć optymalne

poziomy stresu.


Co ciekawe satysfakcja z działań znajduje się na granicy

pomiędzy napięciem a nudą, kiedy stopień trudności jest

odpowiedni do zdolności osoby
.


Kiedy taki optymalny poziom można uzyskać?

Gdy podejmujemy działania pozwalające nam zarządzić

poziomem stresu np. poprzez:

  • ustalanie priorytetów w harmonogramach/kalendarzach


  • odmawianie podejmowania działań, które nic nie wnoszą


    do ogólnych celów


  • podejmowanie ćwiczeń fizycznych, jogi, medytacji


Przy okazji parę podpowiedzi znajdziesz na mojej stronie w

darmowym ebooku „ODZYSKAJ CZAS. 10 PIERWSZYCH

KROKÓW”


Rodzaj stresu przeżywanego przez liderów w organizacji został

wyłoniony jako „stres władzy”, który jest wynikiem działania 3

czynników:

  • bycia widzianym przez innych


  • radzenia sobie z wieloznacznością


  • koniecznością uzyskiwania wyników pod presją


Skutki chronicznego „stresu władzy” związanego z

wykonywaniem roli przywódczej mają wpływ na równowagę u

lidera.


Wiele osób funkcjonuje poniżej swojego potencjału w wyniku

nadmiernego stresu, który można ograniczyć za pomocą

prostych praktyk.


Liderzy przeżywający „stres władzy” ,mogą zniwelować nieco

jego skutki, rozwijając umiejętności coachingowe. Potwierdzają

to odkrycia w neurobiologii.


Coaching jest jedną z metod odwrócenia, a nie tylko

zatrzymania, zgubnego wpływu długotrwałego stresu, który

pomaga liderom poprawić własną równowagę. Ponadto

pomaga dostrzec wzorce, które mają pozytywny lub

negatywny wpływ na osiągane wyniki.


Tym samym coaching przestaje być tylko metodą rozwoju

liderów, ale także pozwala poprawić własną równowagę.


Podziel się, jakie Ty masz sposoby na własną równowagę.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top